در یک نگاه سریع به بازی های تا کنون انجام شده در جام انفورماتیک 2023 / 1402، تا کنون 48 بازی انجام گرفته است که در این میان شاخص‌ها به این صورت می باشد:

بهترین تیم: فرادیس البرز (4 بازی / 10 امتیاز)

  1. بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (4 بازی / 10 امتیاز)
  2. بهترین تیم در گروه ب: پرداخت الکترونیک سداد (3 بازی / 9 امتیاز)

بهترین خط حمله: فرادیس البرز (4 بازی / 18 گل)

  • بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (4 بازی / 18 گل)
  • بهترین تیم در گروه ب: فناپ (4 بازی / 17 گل)

بهترین خط دفاع:

  • بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (4 بازی / 2 گل خورده)
  • بهترین تیم در گروه ب: راشد سامانه ( پارسا ) (4 بازی / 2 گل خورده)

یک پیام بگذارید

ارتباط سریع

برای ارسال گزاراشات شخصی خود از مسابقات و حواشی آنها، با ما در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی وبسایت، محتوای مفید را به سرعت پردازش کرده و در داخل وبسایت قرار می دهد.

حامی این دوره از مسابقات گروه مانیا

P