در یک نگاه سریع به بازی های تاکنون انجام شده در جام انفورماتیک 2023 / 1402، تاکنون 107 بازی انجام گرفته است که در این میان شاخص‌ها به این صورت می باشد:

بهترین تیم: پرداخت الکترونیک سداد (8 بازی / 24 امتیاز)

  1. بهترین تیم در گروه آ: تجارت الکترونیک پارسیان (8 بازی / 22 امتیاز)
  2. بهترین تیم در گروه ب: پرداخت الکترونیک سداد (8 بازی / 24 امتیاز)

بهترین خط حمله: فرادیس البرز (8 بازی / 35 گل)

  • بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (8 بازی / 35 گل)
  • بهترین تیم در گروه ب: فناپ (9 بازی / 35 گل)

بهترین خط دفاع: پرداخت الکترونیک سداد (8 بازی / 4 گل خورده)

  1. بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (8 بازی / 4 گل خورده)
  2. بهترین تیم در گروه ب: پرداخت الکترونیک سداد (8 بازی / 4 گل خورده)

یک پیام بگذارید

ارتباط سریع

برای ارسال گزاراشات شخصی خود از مسابقات و حواشی آنها، با ما در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی وبسایت، محتوای مفید را به سرعت پردازش کرده و در داخل وبسایت قرار می دهد.

حامی این دوره از مسابقات گروه مانیا

P