در یک نگاه سریع به بازی های تاکنون انجام شده در جام انفورماتیک 2023 / 1402، تاکنون 156 بازی انجام گرفته است که در این میان شاخص‌ها به این صورت می باشد:

بهترین تیم: پرداخت الکترونیک سداد (12 بازی / 32 امتیاز)

بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (12 بازی / 31 امتیاز)

بهترین تیم در گروه ب: پرداخت الکترونیک سداد (12 بازی / 32 امتیاز)

بهترین خط حمله: یاس ارغوانی (12 بازی / 45 گل)

بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (12 بازی / 44 گل)

بهترین تیم در گروه ب: یاس ارغوانی (12 بازی / 45 گل)

بهترین خط دفاع:

بهترین تیم در گروه آ: فرادیس البرز (12 بازی / 8 گل خورده)

بهترین تیم در گروه ب: پرداخت الکترونیک سداد (12 بازی / 8 گل خورده)

یک پیام بگذارید

ارتباط سریع

برای ارسال گزاراشات شخصی خود از مسابقات و حواشی آنها، با ما در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی وبسایت، محتوای مفید را به سرعت پردازش کرده و در داخل وبسایت قرار می دهد.

حامی این دوره از مسابقات گروه مانیا

P